Råkom skaber tekst og formidling om madråvareproduktion og personlighederne bag. Vores mission er at gøre jeres kunder både klogere og mere sultne. Vi kalder det

KOMMUNIKATION I RÅVAREHØJDE


Råkom løser tekst- og formidlingsopgaver for alle led i værdikæden fra jord til bord. 

Råkoms kunder er restauranter, landmænd, producenter, grossister og fødevarerelaterede organisationer.

Råkom former jeres personlige produkthistorie til modtagere, der søger kulinarisk kvalitet og bæredygtig omtanke.


Produkter

  • Produkthistorie og storytelling: Webtekst, menukort, emballagetekst, foldere

  • Pressemeddelelser og ghost writing: Debatskabende indlæg med faglig indsigt

  • Rådgivning og sparring: Kernefortælling, kommunikationsstrategi

  • Formidling og oplæg: Fødevareproduktion, økologi, cirkulære fødevaresystemer, by-land-samarbejder, bæredygtighed.

Læs mere om Råkom her.

— Kommunikation i råvarehøjde

gulerod (1).png