Priser og klippekort

Råkom arbejder som udgangspunkt med fast timepris. Vi afgiver tilbud på definerede opgaver beregnet på det estimerede timeforbrug.

Vi tilbyder desuden klippekortsordning med timerabatter. Klippekort er fx velegnet ved løbende behov for tekstarbejde i varierende omfang.
Klippekort betales forud og anvendes inden for 12 måneder.

Klippekort, 100 timer – betal for 85 timer.
Klippekort, 50 timer – betal for 45 timer.

Kontakt os for mere info om priser og muligheder.